ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή - 15343

ΑΦΜ: 801296250 | ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ: 153781201000


Προς κατασκευή - 12 MW

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ετήσια Οικονομική Εκθεση (1.1.2022 - 31.12.2022)

Copyright © 2022 Κουκούλι Μονοπρόσωπη Α.Ε.